Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Image

Jsme zapojeni do výzvy "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II", která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.


O nás

Společnost IPASMONT s.r.o. byla založená v roce 1999. V roce 2008 došlo ke změně právní subjektivity na společnost s ručením omezeným.

Společnost IPASMONT je českým výrobcem ocelových konstrukcí, střešních a stěnových plášťů průmyslových hal.

Vyrábíme a montujeme všechny typy konstrukcí, což umožňuje realizovat ocelovou konstrukci optimálně dle přání zákazníka.

Ocelové konstrukce společnosti IPASMONT mohou být uplatněny nejen v ocelových halách, ale i jako technologické konstrukce, např.: elektrárny, výrobní a skladové haly, dopravní stavby apod.

Ocelové konstrukce vyrábíme ve vlastním závodě ve Vyšehněvicích, který je vybaven moderní technologií pro dělení materiálu, svařování, tryskání a pískování.
Společnost IPASMONT s.r.o. zajišťuje montáže ocelových konstrukcí, střešních a stěnových plášťů průmyslových hal, po celém území ČR i v rámci EU, vlastními montážními skupinami. Montážní pracovníci jsou vyškoleni a mají zkušenosti i při montážích v nejnáročnějších podmínkách.


Image
Image
Image